Budimex S.A. informuje, iż z dniem 28.08- 01.09.2023 r. nastąpi oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu pn. "Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania robót szybko postępujących oraz krótko trwających wykonywanych na drodze ekspresowej S61 odcinek: Obwodnica Augustowa - granica państwa w km. od 189+352 do 213+509,27 w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek" o numerze zatwierdzenia 3143c/2022 r.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia  28.08.2023 r. w km. od 189+850 do 212+150 na jezdni lewej. 

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 29.08.2023 r. w km. od 189+850 do 212+150 na jezdni lewej. 

"Roboty szybko postępujące, zajęcie lewego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 30.08.2023 r. w km. od 189+850 do 191+150 na jezdni lewej. 

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 31.08.2023 r. w km. od 206+850 do 213+350 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 01.09.2023 r. w km. od 206+850 do 213+350 na jezdni prawej.