Budimex S.A. informuje, iż z dniem 21-25.08.2023 r. nastąpi oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu pn. "Projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas wykonywania robót szybko postępujących oraz krótko trwających wykonywanych na drodze ekspresowej S61 odcinek: Obwodnica Augustowa - granica państwa w km. od 189+352 do 213+509,27 w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek" o numerze zatwierdzenia 3143c/2022 r.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia  21.08.2023 r. w km. od 189+750 do 194+750 na jezdni prawej. 

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 22.08.2023 r. w km. od 195+050 do 200+050 na jezdni prawej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 23.08.2023 r. w km. od 189+000 do 190+350 na jezdni prawej; w km. od 193+300 do 198+300 na jezdni prawej, w km. od 212+000 do 213+600 na jezdni prawej. 

"Roboty szybko postępujące, zajęcie lewego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 23.08.2023 r. w km. od 193+300 do 198+300 na jezdni prawej, w km. od 212+000 do 213+600 na jezdni prawej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 24.08.2023 r. w km. od 205+000 do 200+000 na jezdni lewej, w km. od 196+400 do 191+400 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie lewego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 24.08.2023 r. w km. od 213+000 do 211+000 na jezdni lewej, w km. od 196+400 do 191+400 na jezdni lewej.

"Roboty szybko postępujące, zajęcie prawego pasa ruchu", oznakowanie ustawione zostanie dnia 25.08.2023 r. w km. od 200+750 do 205+750 na jezdni prawej.