Tymczasowa Organizacja Ruchu - 06.07.2022 r.

Budimex S.A. informuje, że w dniu 06.07.2022 r. nastąpi likwidacja oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wdrożonej dnia 25.05.2022 r. zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu "Projekt obejmuje oznakowanie budowy skrzyżowania DG101620B z DK8 w km. 779+300 str. prawa " o numerze zatwierdzenia 3036c/2022 oraz przywrócenia oznakowania stałej organizacji ruchu.