Tymczasowa Organizacja Ruchu 11-12.10.2022 r. - zmiana terminu

Budimex S.A. informuje o przełożeniu na dzień 11 i 12.10.2022 r. Komisji Odbiorowej oznakowania tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu "Roboty interwencyjne, poprawkowe, gwarancyjne i utrzymaniowe na drodze krajowej S61 - Obwodnica Suwałk w ramach zadania "Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61 - Odcinek A i Odcinek B" " o numerze zatwierdzenia 2552.1c/2022.