Kamień Milowy nr 2 - 24.04.2021 r.

Inżynier Kontraktu Pismem z dnia 26.04.2021 r. wskazuje, iż zgodnie z dokumentem Dane Kontraktowe, Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania (Kamień Milowy nr 2) stanowi:

"Kamień Milowy nr 2 - wykonanie w terminie 13 miesięcy od Daty Rozpoczęcia ustrojów nośnych dla 9 szt. obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej, oraz

wykonanie w terminie 13 miesięcy od Daty Rozpoczęcia 75% wszystkich fundamentów obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej.

Kamień Milowy nr 2 - Harmonogram wykonania obiektów inżynierskich

Wykonawca Budimex S.A., w rozumieniu Subklauzuli 8.13 Ogólnych i Szczególnych Warunków Kontraktu, przełożył stabelaryzowany Harmonogram wykonania obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej do wypełnienia Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania Kamienia Milowego nr 2, w terminie zgodnym ze stanowiskiem Inżyniera, do dnia 08.06.2021 r.